Bli medlem - Köp andelar

Du kan som enskild eller som förening, organisation eller företag köpa andelar i Föreningen Folkets Hus i Lysekil och bli medlem. Varje andel kostar 150 kronor.

Föreningen är öppen för medlemskap för organisationer, företag och enskilda. Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig. Medlem kan förvärva obegränsat antal andelar. Enskild medlem har 1 röst. Organisation representeras av 1 ombud vid ägande av 1-10 andelar, 2 ombud vid 11-20 andelar osv. Ingen får dock utse fler än 10 ombud.

Ordinarie föreningsstämma ska hållas före utgången av maj månad. Kallelse till stämma sker i Lysekils-Posten samt i Folkets Hus lokaler.

Folkets Hus ändamålsparagraf i våra stadgar:

§ 3 Föreningen har till ändamål att uppföra, förvalta och tillhandahålla allmänna samlingslokaler och i dessa erbjuda möjlighet att bedriva förenings-, kultur-, bildnings- och nöjesverksamhet. Föreningen kan också i egen regi svara för sådana verksamheter. Läs mer!

Kontakta Folkets Hus för köp av andelar: 

0523-10134 eller info@folketshuslysekil.se